artesenc 060
 

Resum titulars

  • Subvenció per la remodelació del carrer Barquera
  • Entrevista entitats-Ajuntament
  • Estatuts del FC Artesenc any 1923
  • Festes mes de maig: Milla Urbana, Artés-Moda, Revetlla de Sant Isidre, etc.

Sumari

Calendari de caminades populars (pàg 2)

Editorial (pàg 3)

Informació municipal (pàg 4-7)

Fer blanc - S. Golobardes (pàg 8)

El centenari de les Bases de Manresa - P. Palau (pàg 9)

Enric Morera i Viura - L. Plans (pàg 11)

Vida parroquial (pàg 12)

Descansi en pau un bon amic: Enric Vilarasau Salat, gendre de Feliu Alsina - P. Feliu (pàg13)

Caminada popular d'Artés (pàg 13)

El meteoròleg (pàg 14)

Magnífica alzina d'El Pujol d'Artés - J. Clotet (pàg 15)

Artés-Moda - III Milla Urbana Artés (pàg 16)

Tots amb Ampans (pàg 17)

Biblioteca d'Artés (pàg 18)

Consultori d'en Picarol (pàg 19)

Bústia - R. Creus (pàg 20)

Josep M. Valls i Cruells - F. Blancher (pàg 21)

La grossa guardiola - P. Feliu (pàg 23)

Calaix de sastre - Refotocada - Entreteniments (pág 24)

Informatiu - P. Palau (pàg 25)

Oportunitats (pàg 26)

FC Artesenc - Estatuts de l'any 1923 (pàg 27-28)

Esports (pàg 29-30)

Ofertes-Demandes (pàg 31)