EL DOS DE JANER

EL DOS DE JANER (1918)


Portaveu dels partidaris de la Revolta dels Burots
Període: 01/01/1918 -01/06/18
Total d’exemplars editats: 11
Periodicitat: Quinzenal
Preu: 10 cts.

Veure exemplars  
 Patria Nova

PÀTRIA NOVA (1920)


Portaveu de la Unió contra el caciquisme
Període: 07-03-1920-(?)
Total d’exemplars editats: (?)
Periodicitat: Mensual
Preu: 25 cts.

Veure exemplars
 Gavarresa

GAVARRESA (1932)


Portaveu vinculat amb la Parròquia
Període: 01/06/1932 -14/03/1933
Total d’exemplars editats: 21
Periodicitat: Quinzenal
Preu: 25 cts.
No era estrictament d’àmbit local.

Veure exemplars
 Vincit

VINCIT (1961)


Portaveu de l’Associació Cultural i Recreativa
Període: Novembre 1961-Juliol 1972
Total d’exemplars editats: 78
Periodicitat: Mensual
Preu: 60 ptes anuals (Activitats de l’ACR + Vincit).

Veure exemplars 
 Veremall

VEREMALL (1976)


Portaveu de Càritas/ACR/Pax Christi
Període: Setembre 1976-Febrer 1980
Total d’exemplars editats: 28
Periodicitat: Mensual
Preu: 40 ptes.

Veure exemplars
 Tot d'aquí

TOT D’AQUÍ (1985)


Portaveu del Casal del Jovent
Període: Octubre 1985-Desembre 1986
Total d’exemplars editats: 14
Periodicitat: Mensual
Preu: 125 ptes.

Veure exemplars