Rediart logo

 

L’Artesenc és el portaveu de l’associació Rediart, fundada l’1 de novembre del 2004 en una assemblea de subscriptors i socis, a fi de donar cobertura legal a la revista. S’escollí aquest format perquè permetria –amb el pas del temps– poder anar incorporant noves opcions relacionades amb la història del passat i present d’Artés. 

Segons els seus estatuts, aquest entitat té per objecte:

  1. Promoure el coneixement, divulgació i conservació dels fets, testimonis i opinions que hagin estat o siguin útils per a un millor coneixement de la història d’Artés.
  2. Fomentar el lliure pensament i el respecte pels valors i els drets humans, definint-se com a entitat apolítica i aconfessional.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

  1. Publicació de la revista «L’Artesenc», en la que es divulgaran treballs dels associats i de qualsevol persona que s’atengui als objectius de Rediart.
  2. Realització d’activitats encaminades al major coneixement de la història local.
  3. Participació amb altres entitats culturals de la vila d’Artés en l’organització d’activitats encaminades a l’assoliment dels nostres objectius.

Des de la seva creació Josep Rusiñol n’era el president, Lluís Plans el secretari i Josep Viñas el tresorer. El 17 de novembre de 2012 es celebrà una assemblea general on Josep Girabal va substituir a Lluís Plans.

En l’assemblea del 8 de novembre del 2014, s’aprovà de separar els càrrecs de president de Rediart i de L’Artesenc. Fou escollit Dani Serarols com a president de Rediart, mentre que Josep Girabal i Josep Viñas seguiren de secretari i tresorer respectivament. Per altra banda, Josep Rusiñol va passar a ser el president i coordinador de L’Artesenc.

També en aquesta assemblea es va crear el logotip d’aquesta entitat amb les cobertes d’un llibre i amb les lletra alfa, la primera de l’alfabet grec, i l’arrova, lletra més usada en l’època actual.