artesenc 007
 

Resum titulars

  • Ajuntament: solució al caos circulatori
  • Tots Sants: «L'emoció del cor per la nostàlgia» (F. Blancher)
  • Artesencs a Amèrica: Josep Clucellas
  • El Sarau: una gran diada
  • L'Artesenc: comptes clars

Sumari

Editorial (pàg 3)

Informació Municipal - Josep Paré (pàg 4)

L'Artesenc, la veu d'un poble (pàg 5)

Associació Cultural Femenina (pàg 7)

Artesencs a Amèrica - Jaume Gibert (pàg 8-9)

Col·laboracions: Tots Sants - F. Blancher (pàg 11)

Col·laboracions: La vida - S.F.A. (pàg 12)

Col·laboracions: Tria i remena - S. Golobardes (pàg 13)

Vida parroquial (pàg 15)

Entrevista a Josep Forcada - El Sarau Artesenc (pàg 16-17)

Biblioteca d'Artés (pàg 19)

Cara i creu (pàg 20)

Celler Cooperatiu (pàg 21)

Entitats: Escola AESMA (pàg 23)

Entitats: Amics de la Sardana (pàg 24-25)

Notícies (pàg 27-28)

El Víctor (pàg 29)

Esports (pàg 30)

Ofertes-Comandes (pàg 31)