artesenc 179
 

Resum titulars

La Fira d'Artés, una fira amb arrels ramaderes

Sumari

Reportatge: Una fira per projectar un poble (pàg 4)

Informació local (pàg 8)

Ja és història!: Els forns de calç a la nostra vila (pàg 16)

Entitat: Càritas (pàg 18)

Medi ambient: El futur del nostre bosc (pàg 19)

Des de l'escola (pàg 21)

Temps per al temps (pàg 24)

Record d'un segle: Festa de l'arròs (pàg 25)

Calaix de sastre (pàg 26)

Formació Artés: Festes sostenibles (pàg 28)

Pellofes i pinyols: Alfàbrega (pàg 29)

Bústia (pàg 31)

Biblioteca: El bibliobús Cavall Bernat (34)

Opinió (pàg 32)

El racó dels petits: Idees per fer un robot (pàg 35)