Artesenc 259

Sumari 259

 • 4Breu resum del trimestre anterior
 • 7Informació municipal
 • 8Actualitat municipal: pressupostos 2024
 • 11Artés, vila florida
 • 12Entrevista a David Vargas
 • 18Entrevista a Montserrat Bach
 • 19Temps pel temps
 • 20Debat: la crisi del Barça
 • 26Dante Alighieri
 • 29Josep Escalé Esclusa
 • 31Entrevista a Jessi Padilla
 • 40Per damunt de la Font de les Tàpies
 • 44Aranyes de proximitat
 • 46Mig segle en fotos
 • 49Tot caminant
 • 49Defuncions
 • 50CAP Artés
 • 51Club de lectura i Artés Book Club
 • 52Escacs Artés
 • 53Esports
 • 54Entrevista a Cèlia Valiente
 • 57TV Artés
 • 58Mirador