artesenc 064
 

Resum titulars

  • Programes Festa Major 1883 i 1992
  • Centenari de la col·locació de la primera pedra i 80è aniversari de la dedicació del temple
  • Reglament del FC Artesenc, any 1923

Sumari

Calendari de caminades populars - Agenda (pàg 2)

La troca (pàg 3)

Informació municipal - Tauler d'anuncis (pàg 4)

Cada cosa pel seu temps, com les figues per l'agost - L. Plans (pàg 5)

Fill de pares separats - La Pau (pàg 7)

Sol Chaga i acompanyat Che Aga  - S. Golobardes (pàg 8)

Comentari sobre l'alcohol i la droga - Viticultors del Bages (pàg 9)

Què s'aprèn a la mili? - P. Palau (pàg 9)

Vida parroquial (pàg 11-12)

Noces d'or: Josep Baucells i Maria Soler - P. Feliu (pàg 13)

El meteoròleg (pàg 14)

Programa Festa Major 1883 (pàg 15)

Programa Festa Major 1992 (pàg 16-18)

Consultori d'en Picarol (pàg 19)

Biblioteca d'Artés (pàg 20)

Raïm de poesia (pàg 21)

Bústia - Història i rèplica - J. Fluriach (pàg 21)

FC Artés - Oportunitats (pàg 23)

Calaix de sastre - Refotocada - Entreteniments (pág 24)

El poder de la torna - J. Matamala (pàg 25)

Jocs Olímpics - P. Feliu (pàg 26)

Reglament interior del FC Artesenc, any 1923 (pàg 27-28)

Esports (pàg 29-30)

Ofertes-Demandes (pàg 31)