artesenc 182
 

Resum titulars

Artés a la Xarxa

Sumari

Reportatge: Artés virtual (pàg 4)

Informació local (pàg 8)

Ja és història!: El precepte del rei Odó (pàg 14)

Entitat: Esbart dansaire i Bastoners (pàg 16)

En marxa!: Costes de Vilasolellat (pàg 17)

Des de l'escola (pàg 19)

Temps per al temps (pàg 22)

Record d'un segle: Casino artesenc (pàg 23)

Calaix de sastre (pàg 24)

Formació Artés: Artés flota (pàg 26)

Biblioteca: Algunes dades estadístiques del 2001 (27)

Bústia (pàg 29)

El racó dels petits: La gran explosió (pàg 31)